Program HACCP -proste rozwiązania trudnych spraw - Vademecum HACCP


Vademecum HACCPOPIS


Vademecum haccp to wyjątkowo skuteczny i kompletny program do pełnej obsługi firm branży spożywczej w zakresie wymagań bezpieczeństwa żywności, w tym do systemu HACCPIdentyfikacja KPK

Parametry KPK

Monitoring KPK

Audyt GMP i GHP

Dokumenty HACCP

Rejestr dokumentów HACCP

Personel

Szkolenia

Instrukcje higieniczne

Przepisy prawne

Edytor tekstu

Informacje

Terminarz HACCP


Identyfikacja KPK   pokaż

Automatyczne sporządzanie procedur HACCP dla procesów produkcyjnych, handlowych i gastronomicznych. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli KPK oraz PP. Automatyczne tworzenie blokowych schematów procesów produkcji oraz procesów zależnych. Rozbudowane procedury identyfikacji zagrożeń. Gotowe listy źródeł zagrożeń z możliwością powiększania. Automatyczne typowanie zagrożeń. Listy zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. Wartościowanie zagrożeń metodą 3 punktową, z wykorzystaniem drzewka decyzyjnego. Podstawianie elementów z już gotowych procedur. Zgodny z normą PN -ISO - 22000.

powrót do spisu

Parametry KPK   pokaż

Nadawanie wartości oraz tolerancji limitom krytycznym KPK. 5 granic tolerancji dla każdego parametru. Określanie działań zapobiegawczych oraz procedur alarmowania. Aktywny rejestr wszystkich KPK. Automatyczne tworzenie instrukcji pomiarów parametrów KPK oraz formularzy protokołów pomiarów. Podstawianie z już opracowanych wyrobów.

powrót do spisu

Monitoring KPK    pokaż

Rejestr i archiwizacja pomiarów parametrów krytycznych KPK w systemie pozwalającym na odtworzenie przebiegu rejestracji. System automatycznej kontroli podejmowanych działań korygujących. Wieloparametrowe, graficzne analizy zbiorcze zestawiane syntetyczne wg potrzeb użytkownika. Rejestr kalibracji urządzeń pomiarowych i automatyczne przypominanie o terminach kolejnych kalibracji. Możliwość współpracy z rejestratorami automatycznymi i komputerowymi.

powrót do spisu

Audyt GMP i GHP    pokaż

Automatyczne sporządzenie audytu zakładu w aspekcie wymagań GMP i GHP. Gotowe listy pytań kontrolnych. Wybór istotnych czynników oraz ich wartościowanie w oparciu o automatycznie, błyskawicznie przywoływane fragmenty odpowiednich przepisów, norm i wymagań. Programy naprawcze i zalecenia z określeniem harmonogramu realizacji i odpowiedzialności. Automatyczne tworzenie protokołów audytu.

powrót do spisu

Dokumenty HACCP    pokaż

Automatyczne tworzenie dokumentów systemu HACCP. Wzorcowe regulaminy: systemu HACCP, wdrażania systemu, zespołu ds. HACCP, odpowiedzialności w systemie HACCP, wprowadzania zmian, kontroli i weryfikacji systemu, obiegu i archiwizowania dokumentacji. Korespondencja urzędowa. Kilkadziesiąt gotowych dokumentów. Tworzenie dokumentów pochodnych.

powrót do spisu

Rejestr dokumentów HACCP   pokaż

Spis dokumentów Księgi HACCP. Dynamiczny wykaz dokumentacji obowiązującej w systemie HACCP z możliwością umieszczania i podwieszania dokumentów opracowanych w innych programach. Wydruki spisu dokumentacji obowiązującej dla poszczególnych wydziałów, wyrobów i wg wielu innych kryteriów. Rozdzielniki dystrybucji dokumentacji. Wyszukiwanie wieloparametrowe.

powrót do spisu

Personel    pokaż

Kilkadziesiąt automatycznie sporządzanych dokumentów związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemu HACCP. Rejestr pracowników. Korekta każdego pracownika. Inteligentna wyszukiwarka. Nadzór nad terminami badań lekarskich i szkoleń. Tworzenie własnych wzorów.

powrót do spisu

Szkolenia    pokaż

Automatyczne zarządzanie szkoleniami z zakresu higieny produkcji i systemu HACCP. Obejmuje szkolenia ogólne, pracowników HACCP oraz pracowników funkcyjnych i dozoru. Kilkadziesiąt gotowych programów szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych. Dokumentacja: rejestr szkoleń, kursantów dziennik zajęć, protokół z egzaminu. Automatycznie wystawiane świadectwa. Możliwość wykorzystania do innych szkoleń.

powrót do spisu

Instrukcje higieniczne    pokaż

Automatyczne sporządzanie instrukcji higienicznych oraz bhp dla stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i pomieszczeń. Możliwość wykorzystania oryginalnej treści przepisów sanitarnych. Ponad 100 gotowych instrukcji. Łatwość dokonywania adaptacji dokumentów, podstawiania, kopiowania i formatowania. Tworzenie własnych instrukcji na podstawie zawartych w programie.

powrót do spisu

Przepisy prawne  pokaż

Czy jesteście Państwo informowani o wszystkich zmianach przepisów dotyczących produkcji i dystrybucji żywności?

Czy jesteście pewni, że przepisy, których używacie są aktualne?

Dzięki "Vademecum haccp" na te pytania można zawsze odpowiedzieć: TAK.

Program zawiera wszystkie, i zawsze aktualne przepisy branżowe (prawie 200), a ponadto blisko 300 potrzebnych przepisów z innych dziedzin.

Wiele przepisów jest opracowanych przez specjalistów tak, aby przepis można było zrozumieć szybko i łatwo, a każdą informację wyszukać natychmiast i to na wiele sposobów.

Przepisy branżowe:

Ustawa o żywności i żywieniu, Higiena ogólna, Wymagania sanitarne dla zakładów, Higiena pracowników, Mięso i przetwory, Ryby, Jaja, Napoje alkoholowe, Mleko, Inne branże spożywcze, Suplementy diety, Żywność ekologiczna, Nowa żywność, Dodatki do żywności, Znakowanie żywności, Napromieniowanie żywności, Zanieczyszczenia żywności , Transport zwierząt, Transport żywności, Handel, Gastronomia, Procesy produkcyjne, Substancje wzbogacające, Badania weterynaryjne, Badania laboratoryjne, Pobieranie próbek, Modyfikacje genetyczne, Pakowanie, Utylizacja, Szkolenia personelu, Kontrola wewnętrzna, Reklamacje jakości, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej, Procedury graniczne i importowe, Prawo konsumenckie , Gospodarka opakowaniami , Ochrona środowiska, Polskie Normy w produkcji żywności

powrót do spisu

Edytor tekstu Ydo    pokaż

Legalny, bardzo dobry program do tworzenia dowolnych tekstów przy pomocy komputera. Przeznaczony specjalnie dla dokumentacji HACCP. Rozwinięty system tworzenia tabel. Pozwala na formatowanie wszystkich dokumentów powstających w programie. Z powodzeniem zastępuje inne edytory.

powrót do spisu

Informacje    pokaż

Stale aktualizowane informacje obejmujące adresy Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej, Inspekcji Pracy, laboratoriów badania żywności, Inspekcji Sanitarnej, telefoniczne numery kierunkowe, opłaty pocztowe, składki ZUS , diety, ryczałty oraz wiele innych.

powrót do spisu

Terminarz HACCP    pokaż

Terminarz HACCP składa się z 50-letniego kalendarza oraz terminarza typu agenda. Pozwala na planowanie pojedynczych zadań, a także zadań okresowych - np corocznych ocen. W każdym dniu posiada  graficzny wskaźnik zajętego czasu, a w dniu bieżącym wskaźnik jego upływu.

Jest bardzo ceniony przez użytkowników ze względu na prostotę obsługi i dobre zaspokojenie potrzeb.

powrót do spisu

Inne informacje o programie 

Program posiada bardzo wiele funkcji ułatwiających korzystanie jak np:

- demo pozwalające na prowadzenie prób bez ryzyka uszkodzenia danych

- archiwum pozwalające na tworzenie kopii zapasowych dla bezpieczeństwa

- notatnik pozwalający na zapisywanie uwag do aktów prawnych

- instrukcję obsługi w postaci tekstowej oraz filmu

- pomoc techniczną tzw Hot-Line pozwalającą na otrzymywanie porad dotyczących działania i funkcji programu drogą telefoniczną lub e-mailami.

Zawartość programu jest aktualizowana 6 razy w ciągu roku. W ramach aktualizacji program jest aktualizowany odpowiednio do zmian w przepisach prawa, ale także uzupełniany o nowe rozwiązania i funkcje.  

powrót do spisu


  Kontakt:  Yarston s.c. 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 65,  e-mail: biuro@bhp1.pl

  tel: 71 73 82 253      gadu-gadu: 12325933


PROGRAM HACCP,  Krytyczne Punkty Kontroli KPK,  Identyfikacja KPK,  Limity KPK 

Audyt GMP,  Audyt GHP,  Księga HACCP,  Szkolenia HACCP,  VADEMECUM HACCP